Nyt

Agora 18 er aflyst

Dårlig kommunikation og aflysninger betyder, at dette års Agora 18 bliver aflyst og muligvis rykket til efteråret. Tine Louise Storgaard, formand for Agoraudvalget, mener, det kunne være undgået, hvis der havde været en bedre overlevering fra det gamle udvalg.

Det så svært ud, da udvalget for Agora 18 for et par uger siden opdagede, at der var blevet givet fri på den forkerte dag. Normalt er det sådan, at de studerende får fri på dagen, hvor Agora afholdes. Det samme havde man forsøgt at få i år. Det gik dog galt med kommunikationen undervejs. I stedet for at de studerende havde fri den 8. maj, hvor det var planlagt, Agora skulle afholdes, blev der i stedet givet fri den 18. maj.

Udvalget forsøgte sammen med studieleder, Morten Kallestrup, at finde en løsning. En løsning, der bestod i at rykke rundt på undervisningen, så der alligevel kunne afholdes Agora 18 den 8. maj. Sort så det nu ud, da Martin Lidegaards sekretær skrev til Agoraudvalget, at Lidegaard alligevel ikke kunne komme. Udvalget havde i forvejen fået et par aflysninger fra andre oplægsholdere, men da hovednavnet meldte afbud, og de ikke havde en ekstra i baglommen, så de ingen anden mulighed end at aflyse.

”Vi kunne ikke give den kvalitet, som vi havde lyst til og lave et rigtigt godt fagligt arrangement, hvor folk virkelig får noget ud af det. I stedet for at komme med noget, der ville være knap så godt og noget vi ikke fagligt havde lyst til, besluttede vi os for, at Agora 18 ikke bliver her til foråret,”udtaler formand for Agora 18, Tine Louise Storgaard.

Der arbejdes nu på at finde et nyt tidpunkt til at afholde Agora. Som det ser ud nu, er der en mulighed for, at Agora bliver afholdt engang til efteråret, men intet er sikkert endnu. Alternativet er at droppe Agora helt i år og i stedet bruge kræfterne på at lave et ekstra fedt arrangement til næste år.

Tine Louise Storgaard mener, at det også har været en udfordring, at udvalget har bestået af mange nye studerende. De har ikke haft nogen erfaring med at lave et stort arrangement som Agora og har stået med det på egen hånd.

Vi har brugt an masse tid og energi på nogle ting, som hvis vi havde snakket med den tidligere formand, så kunne vi være kommet ud over det. Så kunne vi have fået nogle kontakter og få lavet en struktur noget hurtigere,” udtaler Tine Louise Storgaard. 

Der startede med at være seks studerende til at planlægge den store dag, hvortil der var én med erfaring og resten nye. Der er undervejs faldet en fra. De har savnet noget mere sparring med det tidligere udvalg.

”Jeg ved ikke hvor ansvaret ligger, men det er i hvert fald under kritik, at vi ikke vidste noget. Vi var helt nye,” siger Tine Louise Storgaard. ”

Hun lægger vægt på, at begrundelsen for aflysningen af arrangementet er på grund af afbudende fra flere oplægsholdere, især hovednavnet Martin Lidegaards afbud. Tine Louise Storgaard er ikke ude på at pege fingre af nogen, og er gået i dialog med studieleder Morten Kallestrup, for at finde en ny dato til Agora 18.

Det er ikke konstruktivt at placere nogen skyld

Kasper Junge Wester var udvalgsformand for Agora i 2016 og 2017 og kan sagtens forstå frustrationen over at der ikke rigtig har været nogen overleverig. Han vil dog pointere, at den dårlige overlevering har været et gennemgående problem hen over årene. Han var ude for det samme, da han overtog formandsposten tilbage i 2016.

”Der er heller ikke nogen af dem, der har taget kontakt til os. Jeg synes ikke, det er særlig konstruktivt at skulle placere en skyld på nogen som helst, men der er et ansvar i begge lejre,” udtaler Kasper Junge Wester. 

Hvad angår aflysningen i år, mener Kasper Junge, at ansvaret for overleveringen ikke kun ligger hos ham. Han skiftede studie sidste sommer og har siden da ikke haft noget med Agora at gøre. Han anede ikke, hvornår planlægning af et nyt arrangement var startet, og hvem der sad i udvalget. Der var ingen, der tog kontakt til ham.

”En af de ting, du også kan gøre, er, at når du sætter dig i udvalget, så kan du også selv tage initiativ til at tage kontakt til dem, som har været med i tidligere år. Når du slipper opgaven, så har du andre ting at beskæftige dig med, og Agora har ikke rigtig rumsteret i mit hoved siden foråret 2017. Det skal jeg ærligt erkende,” udtaler Kasper Junge Wester. 

Han erkender, at han sagtens kunne have gjort mere for at lave en evaluering på Agora 17. Problemet var dog, at folk gik i eksamensmode og ikke var til at få fat på, efter at Agora 17 var afholdt. Dertil har det også været en meget lille udvalg, som har skulle stå for Agora 18. Efter Kasper Junges vurdering må det have været en stor mundfuld at sidde med, når udvalget kun har bestået af fem-seks medlemmer.

”Jeg synes ikke, det formålstjenligt at placere nogen skyld. Man er nødt til at se på, hvad gik galt, og hvad kan gøres bedre. Evaluering er en ting, overlevering er en anden ting. Det er et fællesprojekt,” lyder det fra Kasper Junge Wester.

Tine Louise Storgaard og Kasper Junge Wester har holdt et møde, hvor de har evalueret på forløbet. De har snakket om hvordan man fremover kan forhindre at Agora bliver aflyst, og at erfaring bliver givet videre til det nye udvalg.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø