Nyt

Metode 2 quiz

Så er det i morgen, at slaget skal stå og du skal vise dine sande kundskaber i metode. Du sidder allerede nu og er ved at få svedige håndflader. Føler du dig klædt på til at kaste dig ned i en uges behandling og analyse af datamateriale?

Du får her en sidste mulighed for at teste dine evner og finde ud af, hvor godt du har styr på den samfundsvidenskabelige metode.  Held og lykke – må Stata være med jer!

Et rigtigt svar giver 2 point og et forkert minus 1.

OBS! Denne test er lavet for to år siden og der kan derfor god være et spørgsmål, som I ikke er blevet undervist i.

Hvad måler en Chi^2-test?
På hvilket måleniveau benyttes gamma som sammenhængsmål mellem to variable?
Multipel lineær regression (MLR) er baseret på en kausal sammenhæng mellem de uafhængige variable (X) og den afhængige variabel (Y), hvor den afhængige variabel skal være / antages at være:
Stata-kommandoen “robvar varname, by(groupvar)” tester for:
I statistik arbejder man med forskellige typer af fordelinger, men hvilken fordeling er det egentlig, vi observerer?
Hvis Gaus-Markov forudsætningerne er opfyldte, så vil OLS producere estimater med en bestemt farve. Hvilken farve er det?
Hvilken z-værdi er forbundet med en to-sidet p-værdi på 0,05?
Hvilken type fejl forøger en meget stærk grad af multikollinearitet sandsynligheden for at lave?
Forudsat de sædvanlige forudsætninger holder, hvad er så sandsynligheden for at lave en type-1 fejl, når man opererer med et 95 % signifikansniveau?
Hvilken type confounder er der tale om, når effekten af X på Y forsvinder eller bliver markant svagere når der kontrolleres for 3. variable?

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø