Politik Studiemiljø studienævn Studienævnet Syddanske Studerende undervisning Valg

Kenneth Skovly Larsen: ”Jeg er en, der tør sige min mening”

Der er fredsvalg til Studienævnet for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier. Det betyder, at de to kandidater, der stiller op fra Statskundskab, er sikret en plads rundt om bordet. Den ene af de to er Kenneth Skovly Larsen, som nu begynder på sit tredje år i studienævnet. Han ser frem til endnu et år, hvor der skal kæmpes for de studerende.

Sidste år var der kampvalg om posterne til studienævnet. Det er der ikke i år, da der kun er to, der stiller op til de to pladser, som Statskundskab har rundt om bordet. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at den ene af de to, der stiller op, er Kenneth Skovly. Han er efterhånden blevet inkarnationen af studienævnet i sig selv og har gennem de to år, han indtil videre har siddet i nævnet, kæmpet sine kampe for de studerende.

Man skulle tro, at Kenneth Skovly er glad for, at han ikke behøver at bruge tid og kræfter på et kampvalg, men sådan ser Kenneth Skovly det nu ikke helt.

”Jeg synes, det havde været godt, hvis der var flere, der stillede op for at skabe noget mere opmærksomhed omkring studienævnet og mere viden om, at det her organ er sindssygt vigtigt for de studerende. Der er noget demokratisk ved, at der er flere, der stiller op, så det bliver et kampvalg, hvor folk skal tage stilling og føle, de har mere indflydelse,” udtaler Kenneth Skovly.

Han er dog stadig glad for, at han er sikret en plads i nævnet. Når man ser bort fra det demokratiske aspekt, mener Kenneth, at det godt for de studerende, at han med al sin erfaring kan fortsætte i studienævnet. Det ville i hans øjne være et ærgerligt videnstab, hvis der kun kom nye studerende og undervisere ind i studienævnet.

”Jeg har sat mig ind i en del ting på forhånd og har en naturlig interesse for det. Hvis jeg ikke havde det, tror jeg, vi havde haft det langt hårdere og flere problemer, end vi har nu. Der har næsten ikke været kritik af studienævnet i de to år, hvor Morten Kallestrup og jeg har delt formandskabet. Vi har været gode til at tage dem i opløbet. Det ville jeg frygte for de studerende, hvis der kun kom nogen ind, der ikke havde erfaring eller lysten til at lære det hele. De studerende ville, måske, blive dårligere stillet,” lyder det fra Kenneth Skovly.

Ny bachelorordning

Da vi snakkede med Kenneth Skovly op til studienævnsvalget sidste år sagde han, at han ville kæmpe for, at vores statskundskabsuddannelse bliver den bedste i landet. Det gør han stadig, men det er en langsommelig proces. Det er et mål, man ikke bare når fra den ene dag til den anden. Når han skal gennemføre en ændring i en fagbeskrivelse, tager det cirka et år at få igennem hver gang.

”Jeg håber at kunne sætte nogle ting i gang. Nu har vi jo en ny kandidatuddannelse, hvor jeg også gerne vil have nogle af de detaljer på plads, som mangler i den. Så kan jeg også godt sige, at jeg har skrevet en ny bachelorstudieordning alene, som jeg regner med at fremlægge for studienævnet næste år. Jeg mener, der er nogle udfordringer på vores bacheloruddannelse, som bør forberedes i forhold til de ønsker, man har på kanidaten allerede,” udtaler Kenneth Skovly og tilføjer, at det ikke er sket på bagrund af den seneste debat, der har været om bacheloruddannelse, men noget han har gået og arbejdet på siden maj.

”Jeg synes, det er fint at debatten er kommet op, for så er der mere fokus på det og giver mig et springbræt til at få det her i gang.”

 Udover at smide en ny bachelorordning på bordet, vil Kenneth Skovly også gerne tage fat på evalueringerne, som ifølge ham ikke fungerer optimalt. De er teknisk og strukturelt sat dårligt op. De studerende er dårligt informeret om, hvordan de skal besvare dem, så evalueringerne kan bruges til noget. Det er dog en længere strid, som også foregår på fakultetsniveau, så han kan kun love, at han vil gøre sit bedste.

Så vil jeg selvfølgelig også kæmpe for de daglige udfordringer, som de studerende kan komme ud for. Den enkelte studerende, som søger et 4. eksamensforsøg. Dem vil jeg stadig sørge for, at de får en ordenlig og faglige behandling, der taler til deres fordel,”udtaler Kenneth Skovly om, hvad han bl.a. vil gøre, når han fortsætter med at sidde endnu et år i studienævnet. 

 Et bedre alternativ til Syddanske Studerende

 Kenneth Skovly Larsen har ved siden af sin plads i studienævnet også startet den politiske organisation, Agoralisten. Formålet med listen er styrke valgdeltagelsen og demokratiet til universitetsvalget. For Kenneth handler det også om at skabe et alternativ til Syddanske Studerende, som ikke har udnyttet deres potentiale og indflydelse i Akademisk råd og bestyrelsen på SDU, mener Kenneth.

”Syddanske Studerende sidder mere eller mindre på størstedelen af de organer, der er. Jeg synes, de har nogle utrolige gode initiativer med alt det sociale, de står for. Stor fan. Men jeg synes ikke, de er særlig repræsentative, når det kommer til arbejdet i bestyrelsen og akademisk råd”,udtaler Kenneth Skovly og supplerer yderligere:

”Jeg synes, at bestyrelsen godt kunne trænge til få et bedre indblik i, hvad de studerende går og tumler med. Det mener jeg, at jeg qua min erfaring har et ret godt indblik i, fordi jeg har siddet i studienævnet og forskellige steder på fakultetsniveau. Jeg har dagligdagen med de studerende og ved hvilke udfordringer, der er.”

Han tør ikke sige, om det bliver en succes, og om de får pladser i bestyrelsen. Han er dog ikke i tvivl om, at han og Agoralisten vil gøre en forskel, hvis de bliver valgt ind i bestyrelsen. 

”Jeg er en, der godt tør sige min mening og ikke holder kæft i to år og spiser smørrebrød i stedet,” lyder det fra Kenneth Skovly Larsen.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø