DJØF Nyt SIO Studiemiljø

Ændring gennemført – SiO og Djøf Studerende har indgået et samarbejde

Fredag den 15. februar, faldt aftalen endelig på plads mellem SiO og Djøf Studerende. Partnerne indgik et samarbejde, der sikrer SiO 9.280 kr. til foreningsdrift og arrangementer. Aftalen var tidligere på måneden sat på standby, da der var en formulering i kontrakten, som juristerne på SDU gerne så ændret. 

Formanden for SiO, Nina Aagaard, kunne i fredags ånde lettet op, da aftalen for anden gang kunne underskrives og samarbejdet officielt indgås. Aftalen var tidligere i februar sat i bero, da juristkontoret på instituttet havde meldt tilbage til Nina Aagaard, at de gerne så en ændring i en formulering under et af punkterne i kontrakten, der ellers var blevet godkendt af studieleder Morten Kallestrup.

Det lykkes dog for parterne at nå til enighed og punkt 2, stk. a. i kontrakten blev omskrevet fra; Djøf Studerende er foreningens eneste faste, faglige partner, til; Djøf Studerende er foreningens primære faste, faglige partner.

Denne nye version er godkendt af juristerne på SDU, samt af Djøf Studerende. Årsagen til, at juristerne på SDU ville have omformuleret punktet skyldes, at SiO ikke må indgå i nogen eksklusive aftaler. 

Om ændringen af kontrakten kommer til at have yderligere påvirkning på samarbejdet, udtaler Emma Helbo, næstformand for Djøf Studerende, følgende til Skaberstaten:

”Det korte svar er nej… I hvert fald ikke fra vores side af. Dertil skal det siges, at vi muligvis inkorporerer ændringer til kontrakterne i 2020. Dels så vi undgår situationer som denne igen, men også af principelle årsager. Vi ønsker ikke at forskelsbehandle mellem vores samarbejdsforeninger, hvilket også afspejles i en nu økonomisk lige fordelingsnøgle.” 

SiO er, indtil videre, den eneste samarbejdsforening som Djøf Studerende har i Odense, og skiller sig også ud ved at være den eneste paraplyorganisation. Efter Djøf Studerende har fået øjnene op for Odenses potentiale, vil de gerne udvide deres samarbejde med flere foreninger. De skæver lige nu også til Jura og HA, men er ikke bleg for at indgå samarbejdsaftaler med flere foreninger på Institut for Statskundskab. 

Omkring kravene man som forening skal opfylde, for at indgå i en dialog om samarbejde med Djøf Studerende, udtaler Emma Helbo følgende:

”I forbindelse med at indgå nye samarbejdsaftaler lægger vi vægt på, at foreningen er studenterpolitiks aktiv, er partipolitisk uafhængig, udfører aktiviteter, der er målrettet studerende lokalt og afholder arrangementer, faglige såvel som social, der er til gavn for studielivet. Disse krav er naturligvis også gældende for vores eksisterende samarbejdsforeninger. Det er dermed ganske få og relativt simple krav, vi har til vores samarbejdsforeninger. ”

Det er samtidigt også muligt for foreningerne på instituttet at søge om penge fra Djøf Studerendes aktivitetspulje. Du kan læse mere om mulighederne for at søge penge til arrangementer på djoef.dk eller trykke på det vedhæftede link: https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/netv-ae-rk-og-mentor/frivillig-i-dj-oe-f/forskellige-typer-frivillighed/dj-oe-f-studerende/bliv-aktiv-i-dj-oe-f-studerende/s-aa-dan-s-oe-ger-du-penge-til-din-ide.aspx#IDjoefStuderendesAktivitetspulje

Penge til kaffe og kage

Selvom aftalen endnu ikke var indgået tirsdag den 12. februar, brugte man alligevel noget af SiO-mødet på at diskutere, hvad Djøf-mønterne kunne bruges til. Her var der enstemmighed om, at pengene i første omgang skulle gå til driften af SiO, særligt til noget kaffe og kage til møderne.  

Dertil vil var det et ønske hos SiO formanden, Nina Aagaard at bruge noget af bevillingen på en hjemmeside. En ide som resten af koordinationsudvalget også kunne nikke i takt til, som værende en god ide. På nuværende tidpunkt er hjemmesiden stadig i oparbejdelsesfasen, og Nina Aagaard kan endnu ikke give os nogen specifik dato på, hvornår den er klar. 

En tredje ting, der bliver kastet Djøf- penge efter, er roll-up banner til alle foreningerne, der er tilknyttet SiO. Et projekt, der er sat i værk og under udarbejdelse, efter samarbejdet i fredags blev bekræftet. Det forventes, at der kommer et lille SiO-logo på hvert banner, og muligvis også et Djøf-logo. 

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø