Nyt Politik SIO Studiemiljø Valg

Der er en anledning for nye visioner i SiO

Sådan lyder det fra den snarlig afgående formand Nina Aagaard, der sammen med resten af SiO-bestyrelsen går af til generalforsamlingen den 23. april. Ingen har meldt deres kandidatur til nogen af posterne, og den 23. april kan i værste tilfælde blive en sand gyser af en nedstirringskonkurrence. 

Den nuværende formand for SiO Nina Aagaard har meldt ud, at hun ikke genopstiller til generalforsamlingen i slutningen af måneden. Hun lagde allerede kortene på bordet til jul sidste år, hvor hun bekendtgjorde, at hun havde andre drømme at fokusere på efter generalforsamlingen. Med denne udmelding lægger hun også vægt på, at hun ikke stiller op lige meget hvad. Det betyder, at selv hvis der ikke er nogen, der stiller op, vil hun ikke fortsætte. Tiden for Nina Aagaard i SiO er slut. 

Efter hun træder af til generalforsamlingen, vil Aagaard gerne bruge mere tid på sit studie, som hun føler, hun har forsømt. Derudover har hun flere studiejobs ved siden af, som tager meget af hendes tid. Hun er blandt andet instruktor i Metode 2 og ansvarlig for en workshop for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. 

Det har været en fascinerende, men også dramatisk tid, som har lært hende meget om ledelse og administration. Hun er personligt selv stolt over den økonomiske fremgang, som SiO har været vidende til, mens hun har siddet på posten. Dertil er hun særlig begejstret for det samarbejde, SiO har indgået med Djøf. Et samarbejde, hun har været primus motor for og skaffet SiO yderligere 9.280 kr. Disse penge er indtil videre gået til en SiO-hjemmeside, der skal sikre mere gennemsigtighed samt ”roll-ups” til foreningerne og kaffe og kage til SiO-møderne. De resterende penge og fremtidige DJØF-midler er planlagt til også at gøre det almene SiO-medlem godt. Det skal ikke ses som en elitær støtte til koordineringsudvalget i SiO. 

Selvom Aagaard er godt tilfreds med sin egen og bestyrelsens indsats, er hun ikke i tvivl om, at nye kræfter kan føre SiO nye og spændende steder hen. Der er efter hendes mening muligheder for et opgør med den rutineprægede tankegang i foreningslivet og et grundlag for nye, innovative visioner.

Det er op til den kommende formand, hvad disse visioner skal være og hvor mange. Hvis du spørger Aagaard, skal der tænkes mere ud af boksen i foreningerne. Hun nævner Vandkøleren, hvor hun selv er medlem, som et eksempel på en ny retning. Vandkøleren arbejder i øjeblikket med ideen om at starte sin egen podcast. Derudover foreslår Aagaard, at foreningerne kunne spekulere i at lave ”Case competitions” eller andre interaktionsbaserede arrangementer for at bryde med de traditionelle oplægsarrangementer med kage, sodavand og quiz. 

Alle har gode hensigter 

Der har også været mere udfordrende dage i stolen som formand i SiO, hvilket udpringer mest af konflikten om bevillingen til Agoralisten i efteråret sidste år, hvor hun ikke havde tilkendegivet hendes tilknytning til Agoralisten tydeligt nok. Sagen frembragte en tiltrængt diskussion om SiO’s formål og vedtægter.

I et forsøg på at forhindre, at der i fremtiden opstår lignende situationer som under Bevillingssagen, har Nina Aagaard i samarbejde med sin næstformand Kasper Johnsen lavet ændringsforslag til vedtægterne, der skal stemmes om under generalforsamlingen. Hun minder samtidig om, at hvis du har forslag til ændringer eller andet, skal det meldes til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. 

Det forlyder meget klart fra Nina Aagaard, at Bevillingssagen ikke er årsagen til, at hun stopper. Sagen skal heller ikke overskygge det faktum, at hun har haft en spændende og meget lærerig tid i stolen for enden af bordet. Det er en post, hun anbefaler alle at søge, hvis de brænder for foreningslivet og vil være med til at lægge nogle visionære mål og ambitioner for, hvilken retningen foreningslivet skal gå.

I SiO’s koordineringsudvalg sidder studerende, som brænder for at skabe og støtte et aktivt studieliv. De sidder alle med samme mål, men vejen dertil kan godt være forskellig for hver forening. Ifølge Nina Aagaard skal du som SiO-formand respektere forskellighederne, for mister foreningerne følelsen af frihed og autonomi, kan de miste lysten til at skabe.

Eksistensgrundlaget

SiO spiller en vigtig rolle som kontaktled mellem foreningerne og instituttet og giver de studerende en mulighed for at få en medindflydelse på de bevillinger, der bliver givet til foreningslivet. Foreningerne slipper for en langsomlig ansøgningsproces hos instituttet og sikrer sig en større fleksibilitet med SiO som bindeled og økonomisk forvalter af instituttets bevillinger til foreningslivet. 

Du tiltræder derfor en væsentlig rolle, som formand for SiO bestyrelsen. En rolle, der i forening med foreningsbestyrelserne, skal lægge linjerne for det fremtidige SiO. Det handler derudover om at administrere de indsendte ansøgninger og være med til at strømligne de mange inputs fra foreningerne. Du skal derfor ikke holde dig tilbage, hvis du drømmer om at få noget bestyrelseserfaring og administrationskundskaber. 

Nina Aagaard er udmærket klar over, at det kan lyde uoverkommeligt at kaste sig ud i, men hun lægger vægt på, at det i sidste ende handler om, hvad man gør det til. De obligatoriske opgaver består blot af otte møder fordelt ud på de otte studieaktive måneder om året. Dertil skal man booke mødelokale, skrive en dagsorden og ellers stå for kontakten til institutsekretariatet. Det er efter Aagaards vurdering overkommeligt. Alt arbejde ud over det, er noget du selv til- eller fravælger.

Hvad der skal ske med SiO i fremtiden er endnu uvist. Der er indtil videre ingen, der har meldt sit kandidatur, men Nina Aagaard håber meget på, at der er en ambitiøs og visionær kandidat derude, der har lyst til at indtage titlen som formand for SiO. 

Hvem det i sidste ende bliver, må vi spændt vente med at finde ud af til den 23. april. 

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø