Aktiviteter Eksamen Vandkøleren

Raportage fra Vandkølerens arregement “Bliv klar til eksamen”

“Klokken er 12.15 i det grønne Agora. Studerende fra forskellige årgange har sat sig ved de runde borde. I baggrunden er Vandkølerens medlemmer klar med et væld af gratis sandwiches, som står til at blive uddelt i pausen for de tilmeldte. Den første workshop, “Kvalitativ” af Melina Mohabbat er begyndt.

Stemningen er afslappet, og der er hos Melina et klart indtryk af, at det er de personlige oplevelser, der er i fokus. Et oplæg bliver holdt, som først afdækker Metode 3 og derefter dykker ned i Melinas erfaring med en kvalitativt fokuseret eksamensopgave. Undersøgelsen i opgaven omhandler forskellene på arbejdsmotivation i den offentlige og private sektor, og det er tydeligt at ikke alt er forløbet på en glat og ligefrem måde; blandt andet blev problemstillingen ændret hele 20 gange. Dette ser Melina dog som en klar fordel – hendes budskab er nemlig at man ikke skal låse sig fast for tidligt, og at man skal rulle med de forandringer der kommer. Det at hun lægger så stor vægt på åbenhed virker smittende, og man fornemmer at der i sidste ende blev stykket en ret god opgave sammen. En anden vigtig pointe er valget af emne, som bliver til selve drivkraften bag opgaven. “Vælg det der interesserer jer”, bliver der sagt – og der bliver advaret mod at vælge emne ud fra hvilken metode man gerne vil bruge.

Den egentlige workshop omhandler NVivo-kodning, hvor der med pen og papir skal kodes et transskriberet interview. Melina oplyser til slut om NVivo kodning, og om henholdsvis de fordele og ulemper, der opstår når man benytter sig af åben kodning.

Efter pausen kommer workshoppen “Det gode argument – at skrive klart og præcist” af Søren Netra. Søren går systematisk til værks, og fokus er at holde god struktur på den skriftlige fremstilling. Dette er forståeligt, for hvordan opbygger man egentlig et godt akademisk argument uden at skrive enten for lidt eller for meget? Også her er de personlige erfaringer i centrum, hvor det for Sørens vedkommende har handlet om at lære at opfylde kriterier, og på at benytte sig af fastsatte regler for hvordan man skriver opgave. Her er alle kneb brugt med alt fra post-it notes til reglen om hvor mange pointer man må klemme ind i et tekstafsnit (spoiler alert: der må kun bruges én). God, kort argumentation er af største vigtighed, og der bliver givet tips og tricks til, hvornår man skal være så kortfattet som muligt, og hvornår man gerne må trække sine pointer lidt ud.

En lap papir bliver delt ud, hvor man skal angive henholdsvis pointesætning, støttesætning og konklusionssætning for en meget kompliceret tekst. Pointen er at fremhæve vigtigheden af klar kommunikation, (hvad teksten er det modsatte eksempel af) og Søren viser da også eksempler på hans egne dårligt formulerede sætninger, som han sidestiller med forbedrede udgaver. Spørgerunden bagefter er lang, og Søren svarer skarpt og præcist på alle spørgsmål.

Herefter er workshoppen slut, og man går hjem med en følelse af virkelig at have fået nogle gode redskaber for, hvordan man skal gribe en eksamensopgave an for fremtiden. Melinas og Sørens budskaber gav et afrundet billede af de meget forskelligartede evner, det kræves af en for at man får produceret den gode opgave. Og så smagte den sandwich altså rigtig godt.

Slides og anden info om de forskellige workshops kan findes på Vandkølerens begivenhed “Vandkøleren: Workshops – Bliv Klar Til Eksamen!” på Facebook”

The following two tabs change content below.

Anne Sofie Christiansen