Nyt

Månedens Holdning: Hvordan kan jeg blive bachelor i Statskundskab uden et selvstændigt kvalitativt metodeforløb?

Opråb fra Tobias Hulbæk Fog, formand for Agora-listen. Dette udtrykker hverken institut for statskundskab, eller Skaberstatens holdning. Det udtrykker udelukkende skribentens holdning.

I sommers færdiggjorde jeg min bachelor i statskundskab. Det er en ret vild følelse at have fornemmelsen af at man kan lidt af det hele, og derfra specialisere sig ned i det, man virkelig synes er spændende. I mit tilfælde er det politisk interessevaretagelse og en forfærdelig masse statistik.

Men det var faktisk først et godt stykke inde i første semester af kandidatuddannelsen, at det gik op for mig, at jeg ikke har været paletten rundt på bachelordelen. Jeg har haft foruroligende lidt kvalitativ metode i løbet af min bachelor. Det forholder sig endda sådan, at jeg skal have mit første selvstændige fag i kvalitativ metode her på ottende semester – og det kunne jeg endda sagtens have undladt, hvis jeg ville. Det skyldes, at der i studieordningen lægges op til, at vi vælger mellem kvantitativ og kvalitativ metode. Jeg kunne simpelthen blive kandidat i statskundskab med et par ugers Nvivo-kodning i et projekt om flygtningekrisen på 2.semester – det som min eneste ballast i kvalitativ metode. Hvordan kan det være rigtigt?

Fra allerførste semester bliver vi tudet ørerne fulde med, at der ikke er nogen kvantitativ eller kvalitativ metode, men kun to tilgange som afgøres af data og problemstilling. Vi bliver endda anbefalet at vælge tilgang efter problemstilling og ikke på forhånd låse os fast i kvantitativ eller kvalitativ metode, når vi skriver Metode 3 og bachelorprojekt. Men hvordan skal vi nogensinde kunne træffe et reelt valg, hvis man vejer 3 måneders grundig gennemgang i kvantitativ tilgang op i mod et par ugers kodning i Nvivo? Det ville derfor være et udtryk for ”practise as you preach”, hvis vi fik et reelt og selvstændigt forløb i kvalitative tilgange.

Man kan selvfølgelig skrive kvalitativt i Metode 3- og bachelor-projekt, men det argument rammer ved siden af skiven. Hvis man vælger at skrive kvalitativt i Metode 3 eller sin bachelor, står man med nogle helt andre forudsætninger, end hvis man vælger at skrive kvantitativt. På trods af god vejledning står man på et langt bedre videnskabeligt fundament, hvis man skriver et kvantitativt projekt, fordi det fylder mere i undervisningen.

Argumentet for at det kvantitative forløb fylder mere på Metode 2 er, at det er mere teknisk. Det er måske også rigtigt, men det ændrer ikke ved, at der er mange kvalitative tilgange, som man ikke når at lære. Den kvalitative ballast på Institut for Statskundskab bliver nødt til at være større end kodning af interviews. Det kan ikke være et argument for ikke at lære én tilgang til studiet at en anden er mere ”teknisk”. I så fald kunne jeg hurtigt komme i tanke om et par fag man kunne sløjfe, som er klart mindre tekniske end kvalitative tilgange. Ingen nævnt, ingen glemt.

En mere ligeværdig tilgang til de to metoder på bacheloren, tror jeg, ville give et større indsigt metode i statskundskab generelt. En forståelse for, hvornår man bør arbejde kvantitativt kan kun blive styrket af en forståelse af, hvornår man arbejder kvalitativt. Det er en selvstændig pointe fra faget Sammenlignende statskundskab, at det,for at forstå definitionen af et givent begreb også er centralt at forstå, hvilke egenskaber og hvilke cases begrebet ikke omfatter. Det samme, vil jeg mene, gælder i valget af metodisk tilgang.

Man bør også som specialist i kvantitative tilgange til data have kendskab til kvalitative metoder. Det kendskab bør være større end man opnår på 4 forelæsninger tilsat kodning i Nvivo. Det bør simpelthen være umuligt at få en bachelorgrad i statskundskab, uden at have et selvstændigt kvalitativt metodeforløb. I det mindste kan vi lige så godt så være ærlige og konstatere, at så længe der ikke er mere kvalitativ metode på bacheloren, så vurderes kvantitativ metode til at være vigtigere- selvom det hævdes, at det ikke er tilfældet.

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)