Nyt

Året der gik i SIO

Vi nærmer os slutningen af SIO-året, og selvom nedlukningen af SDU har tvunget SIO-bestyrelsen til at udskyde generalforsamlingen, har Skaberstaten sat sig ned med netop denne bestyrelse for at diskutere deres syn på det foregående år, og lidt om hvad fremtiden måske bringer.

Det første år

Med deres første år som bestyrelse, reflekterer Silas Toftemark, Jonas Ravn og Kasper Paulsen over hvordan de mener det er gået.
”På trods af vi muligvis har rekorden for færrest arrangementer i løbet af et semester, så synes vi samlet set, at det er gået godt. Man bliver jo næsten bare kastet ud i arbejdet. Den tidligere bestyrelse var god til at give råd og vejledning, så vi fik en god start”.
”Der er blevet afholdt nogen superfede arrangementer og samarbejdet foreningerne iblandt har fungeret rigtig godt, hvilket jo er selve kernen i SiOs arbejde. Hvilket måske bedst illustreres i valgaftensarrangementet i juni, dette var et fælles arrangement blandt alle foreningerne”.

Men selvom deres optimisme, indrømmer de også at det er været et år med mange udfordringer.
” I løbet af året har der da været udfordringer. Det har været diskuteret i koordineringsudvalget, at der generelt var en oplevelse af manglende engagement til arrangementer og stress blandt de studerende på den nyeste årgang. Disse to kan måske have påvirket hinanden, men det er noget vi har været meget bevidste om og snakket om hvad der kan forsage det og hvordan det ændres”.

Og ligesom alle andre har SIO også været stærkt påvirket af Covid-19 udbredelsen i Danmark, og den følgende lukning af SDU.
” Det er ærgerligt at der er en del der er blevet aflyst på grund af Corona, men vi har forberedt os på at få startet det så godt som muligt når vi kan komme i gang igen og vi i bestyrelsen arbejder hårdt for at sørge for at så meget som muligt, kan gå som planlagt, med så få ændringer som muligt”.

Samtidigt mener de at foreningerne har håndteret situationen på den bedst mulige måde.
”Vi synes også at foreningerne har håndteret situationen rigtig flot, der har løbende været en dialog mellem instituttet, foreningerne og SiO angående afholdelse af arrangementer og hvordan man lige skal tackle situationen. Da Coronavirusen rigtig brød ud i Danmark i marts måned, har foreningerne handlet effektivt og klogt, med hurtige beslutninger vedrørende udskydelser og aflysninger”.

Sammenholdet mellem foreningerne

Bestyrelsen har været glad for det sammenhold som foreningerne har haft i deres første år.
”Der er blev i foråret sidste år afholdt et meget velbesøgt grillarragement, i samarbejde mellem Vandkøleren, FUS og resten af instituttet. Som nævnt tidligere blev der også afholdt en succesfuld valgaften i samarbejde mellem medlemmer af de forskellige foreninger og SIOs bestyrelsen. Sislo har gjort et godt stykke arbejde med at genoplive sig selv og er igen blevet en aktiv del af SIO-samarbejdet”.

Alting har dog ikke været lige nemt.
”Det hele har dog ikke kun været en dans på roser. Silba er den nyeste SiO forening, og her skulle vi lige igennem en integrationsproces. Dette har dog udviklet sig rigtig godt og vi er glade for den store udvikling der har været”.

Et større budget

Da der ikke har været afholdt fysiske arrangementer siden starten af marts, har Skaberstaten spurgt bestyrelsen om de regner med at det større budget bliver inddraget af instituttet.
”Kort fortalt, nej vi forventer ikke at penge bliver trukket tilbage fra instituttet, vi har i hvert fald intet hørt derom. Der har været nogen udgifter i forbindelse med aflysninger og folk brænder for at afholde en masse fede arrangementer når det igen bliver en mulighed. Der er i forvejen penge på kontoen, så det ville være en mulighed at holde nogen lidt større arrangementer når det igen bliver en mulighed. Vi ser det derfor som en gylden mulighed for foreningerne til at tænke ud af boksen og arrangere spændende arrangementer, uden at skulle være underlagt så stramme økonomiske rammer i det kommende semester”.

SIO-året i tal

I det foregående SIO-år har der været udgifter for en samlet værdi på 44.226,67 kr. I samme periode er der blevet afholdt 20 arrangementer, her inkluderes både introdagene og socialdagen for de nye studerende.

Den nye bestyrelse


Jusristerne på det samfundsfaglige fakultet har kigget SIOs vedtægter igennem, og vurderet at at generalforsamling ikke kan afholdes online, og at generalforsamlingen må blive udskudt til starten af næste semester. Til denne udskudte generalforsamling skal der vælges en ny bestyrelse. I øjeblikket er der kandidater til alle tre bestyrelsesposter, dog opfordrer den nuværende bestyrelse til at alle interesserede medlemmer af SIO stiller op. Samtidigt er der blevet nedsat et vedtægtsudvalg, for at optimere og opdatere SIOs vedtægter. Dette sker også efter at der ved generalforsamlingen sidste år, var manglende konsensus om hvorvidt vedtægterne kunne undgå inhabillitets situationen, som var tilfældet i efteråret 2018.

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)