Nyt

Studenterportræt: Kristine Tesgaard

Kristine Tesgaard er 22 år gammel, født og opvokset på Fyn. Hun læser samfundsfag som hovedfag på 8. semester. Skaberstaten har taget en snak med Kristine om alt fra Odense som studieby til problematikkerne ved virtuel undervisning.

Fremtidens mange muligheder

Selvom Kristine havde en nogenlunde fastlagt plan, da hun startede på SDU, har de mange muligheder alligevel sået tvivl i hende.
”Det er et rigtig godt og virkelig svært spørgsmål at svare på. Da jeg startede på SDU var jeg overbevist om, at jeg gerne ville arbejde som gymnasielærer, når jeg var færdiguddannet. Men efterhånden som jeg er kommet længere hen i min uddannelse, hvor jeg har fundet ud af hvor mange muligheder der med uddannelse, og jeg har fået afprøvet mine faglige kompetencer i studiejobs, så er jeg kommet i tvivl om hvad jeg helt præcist gerne vil bruge mit studie til”.

Dog er der især et område, hun gerne vil arbejde med.
”Et af mine store interesseområder er forsvars- og sikkerhedspolitik, så jeg kunne godt se mig selv arbejde i f.eks. Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet eller en international organisation. Men jeg har også gjort mig overvejelser om, jeg måske skulle gå i en helt anden retning og i stedet forsøge at få en phd.-stilling inden for dette område”.

Lige i øjeblikket holder hun dog fokus og tager en masse erfaringer med fra sit job som forskningsassistent.
”På nuværende tidspunkt er jeg ansat som studentermedhjælper på Institut for Statskundskab ved Professor MSO Arjen van Dalens forskningsprojekt ”Algorithmic gatekeeping”, hvor jeg hjælper ham med indsamling og behandling af kvalitative data. Det er et vildt spændende forskningsprojekt, hvor jeg får lov til at afprøve mine metodiske evner i praksis, og ikke mindst får indblik i forskningsarbejdet på instituttet”.

Det gode studiemiljø

Selvom de kun er 7-8 studerende tilbage på hendes årgang, og at de er spredt ud på forskellige sidefag, er Kristine glad for at holde kontakten med dem, der er tilbage. Samtidig er hun imponeret over det generelle studiemiljø på instituttet.
”Min oplevelse er, at der er et rigtig godt studiemiljø, og rigtig mange muligheder for at engagere sig. Jeg er meget imponeret over de mange forskellige arrangementer, som bliver lavet af de forskellige foreninger. Jeg er ikke selv aktiv i nogle af disse foreninger, da jeg desværre ikke har tiden til det, men jeg synes det er fantastisk, at der gode muligheder for at mødes årgangene imellem”.

Alting er dog ikke en dans på roser.
”Jeg er en af de få studerende på instituttet, som har en funktionsnedsættelse. Jeg er stærkt svagsynet og har derfor i de fleste tilfælde brug for dispensation til eksamener. Jeg synes, at instituttet godt kunne være bedre til at informere om dispensationsmuligheder, når man starter på studiet, fordi det var en af mine helt store udfordringer, da jeg startede på 1. semester, at jeg ikke vidste hvilke muligheder og rettigheder, som jeg har”.

Hun er dog glad for det generelle studiemiljø på SDU.
”Det er min oplevelse, at SDU gør rigtig meget for at gøre universitetet til et attraktivt sted at være for de studerende. Der er gode muligheder for at fordybe sig i pensum på f.eks. biblioteket, men også at få et afbræk fra bøgerne med f.eks. fredagsbaren Nedenunder eller SDU-Fitness. Jeg bruger især SDU-fitness rigtig meget til at koble fra og tænke på noget andet end undervisning og læsning”.

Samtidig mener hun også, at Odense er en by, hvor det er nemt at være studerende.
” Jeg synes, at Odense er en rigtig god og attraktiv studieby, fordi der er gode muligheder for at få en studiebolig til rimelige priser, at møde andre studerende på bl.a. Studenterhuset, og at deltage i forskellige arrangementer som f.eks. Karrieredagene. Det er rigtig fedt at bo i en by, hvor der kun er ca. 5 km ude fra universitetet og ind til centrum af Odense, hvor man kan gå på cafe, shoppe eller gå en tur nede i Munke Mose”.

Den svære virtuelle undervisning

Trods de positive takter har den nuværende undervisningssituation skabt en del usikkerhed hos Kristine.
” COVID-19 har helt sikkert påvirket min undervisning og også haft nogle konsekvenser i forhold til, at jeg ikke føler mig lige så sikker på at kunne klare det godt til eksamenerne. Det er bare anderledes, når man skal modtage undervisning virtuelt og ikke kan se sin underviser samtidig. Jeg synes, at det især har været svært at opretholde motivationen for at læse og deltage i undervisning, når man ikke har været ude på universitetet, men bare derhjemme”.

Dog mener hun ikke nødvendigvis, at det er undervisernes skyld.
”[…]  jeg er heller ikke i tvivl om, at underviserne har gjort deres bedste for at levere god undervisning. Lige så vel som det er første gang vi studerende oplever at skulle blive undervist virtuelt, så er det sikkert også deres første gang de skal levere undervisning gennem en skærm”.

Kristine mener, at løsningen muligvis ligger i at fokusere mere på dialog i undervisningen.
”Jeg tror, at det handler rigtig meget om at aktivere de studerende og inddrage dem i den virtuelle undervisning, fordi ellers bliver det meget hurtigt ensformigt, hvor det bare er en underviser, som snakker ud fra en powerpoint. Jeg synes i hvert fald, at den virtuelle undervisning har fungeret bedre i de tilfælde, hvor man på forhånd inden undervisningen beder de studerende om at løse nogle opgaver, og så til selve undervisningen kan man se gennemgå de elementer af opgaverne, som man synes var svære eller ikke gav mening. På den måde bliver den virtuelle undervisning lidt mere en dialog fremfor en monolog”.

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)