Nyt

Tiden er til at søge instruktorstillinger

I kølvandet af den pandemi der har ramt Danmark og resten af verden, har tusindvis af unge mistet deres studiejobs. Og hvis du er en af de mange unge der nu står uden fast indkomst, så kunne timingen ikke have været bedre. Instituttet har netop lagt nogle af stillingerne som instruktor til efterårets fag op, og det meget vel være dig der var brug for.

Det er ikke nemt at være instruktor, men det betaler sig

Skaberstaten har snakket med Bear Salim, der var instruktor i Metode 2 sidste semester, om hvorfor han søgte om at blive instruktor og hvad det har givet ham.
”Jeg søgte stillingen som instruktor i metode 2 primært fordi, at det er et af de mest krævende fag på statskundskabsuddannelsen. Det er et fag der kræver, at man kan noget teknisk ift. Stata og Nvivo, og samtidig have styr på metoden”.
”Det faglige siger sig selv. Man bliver rutineret i Stata og Nvivo, men samtidig opdager en masse nye ting man ikke vidste”.

Men det har ikke kun været en dans på roser for Bear
”En ting er at få frembragt de rigtige resultater via Stata elle Nvivo, en anden ting er kunne tolke på disse resultater. Det er kombinationen af disse to elementer, der gør metode 2 til et krævende og angstprovokerende fag”.

Det har dog været givende alligevel

”Netop derfor valgte jeg at søge instruktor stillingen. Krævende og angstprovokerende stillinger er de positioner, der er med til at udvikle en mest ift. til ens personlighed og faglighed”.

Opfordrer alle studerende til at søge

Bear opfordrer alle andrestuderende til at søge stillingerne, for at få både fagligt og personlig erfaring.

”Jeg kan virkelig opfordre de studerende til at søge instruktorstillingerne, når de dukker op. Det kræver lidt arbejde, men man får så meget igen personligt og fagligt. Jeg er den dag i dag meget taknemlig for at have være ansat som instruktor i både indledende statskundskab, metode 2 og politisk teori. Forelæserne er virkelig søde og sjove så dem skal man ikke være spor bange for. JUST DO IT !”

Set fra Instituttets side

Viceinstitutleder for uddannelse Morten Kallestrup havde følgende at sige om vigtigheden af instruktorstillingerne:
”Studenterinstruktorerne er af helt afgørende betydning for de studerendes læring og forståelse af fagenes substans. Instruktorerne har ofte selv fulgt faget året forinden eller ganske få år tilbage, og kan derfor både huske og mærke, hvad der var ekstra svært og hvad der måske krævede en lidt større arbejdsindsats eller opmærksomhed.

Derudover er der i øvelsestimerne ofte tid til at gå lidt mere i dybden. Og der er mulighed for at stille flere spørgsmål samt bedre lejlighed til at indgå i dialog med instruktorerne om fagets temaer og problemstillinger.

Endelig er der ofte også en lidt mere uformel relation mellem instruktorer og studerende, hvilket betyder, at paraderne sænkes og nogle studerende tør vove sig ud i lidt mere.

For instruktorernes vedkommende er jeg slet ikke i tvivl om, at der er en enorm faglig og personlig udvikling ved at påtage sig opgaven som instruktor. Som alle, der har undervist, kan skrive under på, er det først når man selv skal undervise i noget, at man rigtig lærer at forstå indholdet samt skelne det væsentlige fra det mindre væsentlige”.

 

Instruktorstillingerne vil blive lagt på https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger?ft=Det%20Samfundsvidenskabelige%20Fakultet&cp=Odense&pi=0 i løbet af sommeren.

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)