Nyt

Generelforsamling og ny bestyrelse i SiO

SiO afholder sin ordinære generalforsamling onsdag d. 26 august fra 10-13 med efterfølgende koordineringsudvalgsmøde. I første omgang var det planlagt, at den skulle være afholdt i april måned, men omstændighederne gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre. 

I den nuværende bestyrelse genopstiller både formanden (Silas) og kassereren (Kasper). Jonas takker af efter et år som næstformand, for at lade nye iderige kræfter komme til. Ifølge vedtægterne skal kandidater melde sit kandidatur til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen. Denne frist var søndag d. 23 august. Her havde en enkelt person meldt sit kandidatur til næstformand, nemlig Marcus Kugelberg Pedersen fra 3. semester. Derfor vil der ikke være kampvalg om nogle af posterne.

Derimod nedsatte SiOs koordineringsudvalg et vedtægtsudvalg i december måned, for at få revideret vores vedtægter. Med 8 måneder til at arbejde i, har de haft god tid til at udarbejde ændringerne. Derfor skal der diskuteres 32 forskellige vedtægtsændringer på generalforsamlingen på onsdag. 

De tre kandidater:

Silas og Kasper

 

Hvorfor har i valgt at genopstille? Samt hvad har jeres motivation til det været?

Vi synes det første år har været utroligt lærerigt som SiO-bestyrelse. Vi har fået udrettet en hel del som bestyrelse og det meste af tiden er det gået over alt forventning.

Det at have direkte indflydelse på studiemiljøet her på statskundskab er en spændende opgave at have. Det er noget vi trives med og gerne vil fortsætte med.

Hvilke udfordringer ser i som de største for SiO og foreningslivet det næste år?

Det næste år og i særdeleshed det kommende semester her, bliver uundgåeligt påvirket meget af den igangværende pandemi. Det betyder også, at vi måske får et af de vigtigste semestre for foreningslivet i mange år. Vi står med den store udfordring, at de studerende har ikke set hinanden rigtigt siden midten af marts måned. Det sædvanlige rigtige gode studieliv fyldt med aktiviteter, som vi er vant til her på studiet, er ikke hvad det plejer at være. 

Ligeså har foreningerne ikke kunne arrangere noget i snart et halvt år, og det har helt sikkert også medvirket til en form for rastløshed hos foreningerne og muligvis svækket fællesskabet. 

Vores bekymring er derfor, at flere studerende vil stoppe i foreningerne efter denne sommer, end det normalt er tilfældet. 

Oven i det vil der være mindre råderum for foreningerne til at vise sig frem for de nye studerende og dermed promovere sig, for at få nye medlemmer. 

Derfor vil det sociale fællesskab på den nye årgang være udfordret af Coronavirus. Normalt har vi i hele september en masse fester, en masse sociale arrangementer, en rustur, socialdag, øvelseshold middage, fysiske forelæsninger, hvor man møder sine medstuderende mange gange om ugen osv. en hel masse af dette bliver nok ikke til noget i år. 

Det betyder altså at foreningslivet og studiemiljøet står overfor store udfordringer det næste semester.

Hvis vi havde et endegyldigt og rigtigt svar på, hvordan man håndterer den situation bedst, så var vi kommet med det nu. Det gør vi desværre ikke, fordi det handler om den gyldne middelvej, mellem at skulle tage så mange forbehold som muligt, for at stoppe smittespredning og at skulle facilitere et godt studiemiljø med en masse fede arrangementer. 

Denne problemstilling er jeg sikker på, at vi nok skal overkomme i fællesskab mellem instituttet, myndighederne, foreningerne og de studerende. Hvordan? Det bliver nok drøftet intenst på onsdag.

Hvad vil du gerne udrette igennem de næste 8 måneder?

I disse dage bliver de første spadestik til den nyeste forening på Institut for Statskundskab taget. Nemlig SUSSi. SUSSi (Socialudvalg for Statskundskab og Samfundsfag) vil komme til at udfylde et lille hul, som vi vurderer der er opstået i foreningslivet. Nemlig et socialt udvalg, der står for kun at arrangere sociale arrangementer for alle studerende. Ikke fester, men en helt masse andre arrangementer, måske også arrangementer som kan aflaste SiO bestyrelsen en smule. Dette kan være morgenmad til institutdysten og en masse andet. Dette skal selvfølgelig ske, uden at nogle foreninger føler man bevæger sig ind i deres manøvrerum eller taget aktivitet fra dem. 

Silas har været med til at starte det op og håber en masse studerende vil være med at drive det videre og stå for en masse gode arrangementer. Dette får forhåbentligt studiemiljøet og trivslen til at nå nye højder. 

Udover dette vil jeg fortsætte den gode kurs vi lagde sidste år. Økonomien går bedre end nogensinde. Her vil vi i den nye bestyrelse gøre nye tiltag, for at den bliver endnu bedre og at endnu flere af vores egne penge, kan gå til de studerende. Derfor er vi også i gang med at se på muligheder for at skifte bankudbyder. Formålet er at vi får færre gebyrer og måske vores eget SiO kort, så tiden med administration kan blive mindre, både for SiO og for foreningerne, så endnu flere kræfter kan bruges på fede arrangementer.

Marcus

Hvorfor har du valgt at opstille? Samt hvad har din motivation til det været?

Jeg har valgt at stille op til næstformandsposten, fordi det lyder som en spændende og udfordrende rolle. SiO har en vigtig funktion som paraplyforening og forum for studenterforeninger og årgangsrepræsentanter, og jeg håber at jeg kan medvirke til, at SiO fortsat kan hjælpe og give endnu mere til foreningerne og de studerende. 

Hvad vil du gerne udrette igennem de næste 8 måneder?

Økonomien er god, så der skal gives en masse ressourcer til foreningerne således, at vi kan skabe nogle fede arrangementer for de studerende. Vi skal have hjulene i gang på det nye socialudvalg, idet det skal være med til at skabe gode sociale forhold, og de nye studerende på første semester skal tages godt imod. Det er nemlig helt afgørende, at de nye får de optimale rammer lige fra studiestart.

Hvilke udfordringer ser du som de største for SiO og foreningslivet det næste år?

Helt åbenlyst så giver Covid-19 problemer for studielivet. Det sætter begrænsninger for forsamlinger og dermed arrangementer. De nye studerende skal stadig til en vis omfang opleve, hvad vi oplevede dengang at vi gik på første semester. Det skal vi finde gode løsninger for bl.a. ved at foreninger kan holde flere, men mindre arrangementer hvor vi bedre kan sørge for at corona-vejledninger overholdes. 

Jonas:

Jeg vil sige tak for det gode samarbejde vi har haft i bestyrelsen og mellem SiO bestyrelsen af resten af foreningslivet. Jeg har været glad for at arbejde med to venner jeg tilbringer meget af min tid med, men også at kunne arbejde med folk fra andre foreninger, ved blandt andet at arrangere julefrokosten. Det har været en speciel periode for alle i foreningslivet og derfor har jeg også været glad for at se den vilje, blandt de foreningsaktive i SiO til at komme igennem det så godt som muligt. 

The following two tabs change content below.

Silas Lønborg

Nyeste indlæg af Silas Lønborg (se alle)