Nyt

Generelforsamling og ny bestyrelse i SiO

SiO afholder sin ordinære generalforsamling onsdag d. 26 august fra 10-13 med efterfølgende koordineringsudvalgsmøde. I første omgang var det planlagt, at den skulle være afholdt i april måned, men omstændighederne gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre.  I den nuværende bestyrelse genopstiller både formanden (Silas) og kassereren (Kasper). Jonas takker af efter et år […]

Nyt

Lavere adgangskvotienter og flere ansøgere

Det er ikke nogen hemmelighed at de seneste semester har været turbulent, og at den meget anderledes undervisning har haft en stor effekt på os alle. Det har dog måske haft en endnu større effekt på de nye studerende der starter på instituttet til september. Lavere kvotienter og slut med bonus I år er adgangskvotienterne […]

Nyt

Tiden er til at søge instruktorstillinger

I kølvandet af den pandemi der har ramt Danmark og resten af verden, har tusindvis af unge mistet deres studiejobs. Og hvis du er en af de mange unge der nu står uden fast indkomst, så kunne timingen ikke have været bedre. Instituttet har netop lagt nogle af stillingerne som instruktor til efterårets fag op, […]

Nyt

2. semester studerende: Den digitale undervisning har ikke været så slem som alle går og siger

Skaberstaten er blevet kontaktet af tre studerende fra 2. semester, der i forbindelse med deres metode 2 forløb gerne vil gøre udtryk for at den digitale undervisning ikke har været så slem som nogle af deres medstuderende har givet udtryk for. De tre studerende har ønsket at forblive anonyme, i frygt for at blive udskammet […]

Nyt

Studenterportræt: Kristine Tesgaard

Kristine Tesgaard er 22 år gammel, født og opvokset på Fyn. Hun læser samfundsfag som hovedfag på 8. semester. Skaberstaten har taget en snak med Kristine om alt fra Odense som studieby til problematikkerne ved virtuel undervisning. Fremtidens mange muligheder Selvom Kristine havde en nogenlunde fastlagt plan, da hun startede på SDU, har de mange […]

Nyt

Året der gik i SIO

Vi nærmer os slutningen af SIO-året, og selvom nedlukningen af SDU har tvunget SIO-bestyrelsen til at udskyde generalforsamlingen, har Skaberstaten sat sig ned med netop denne bestyrelse for at diskutere deres syn på det foregående år, og lidt om hvad fremtiden måske bringer. Det første år Med deres første år som bestyrelse, reflekterer Silas Toftemark, […]

Nyt

Leder: Vi bør bukke hovederne, og lade det mere presserende undervisning komme først

Denne artikel gør hverken udtryk for Skaberstaten eller Institut for statskundskab holdning. Dette er udelukket redaktørens egen holdning. Jeg vil gerne starte med at rose SDU’s ledelse, der fra starten har taget de nødvendige skridt for at sænke smittetrykket. De tog som nogen af de første beslutningen om at lukke både kantiner og fællesarealer. Før […]

Nyt

Foreningslivet vil overleve Covid-19

Ligesom alle andre dele af samfundet, så er foreningslivet hårdt ramt af nedlukningen af det danske samfund. Skaberstaten har taget en snak med foreningerne, for at høre hvordan de regner med at komme ud på den anden side. Aflyste arrangementer på stribe Efter forbuddet mod offentlige arrangementer med mere end 10 mennesker trådte i kraft, har […]

Nyt

Skaberstatens guide til karantæne-underholdning

Nu hvor ikke bare SDU, men også hele landet er lukket ned, har vi alle sammen, som de ansvarlige borgere vi er, sat os selv i karantæne. I denne tid er nemt at tænke: “Hvad skal man dog lave i al den tid?”. Men tiden med kedsomhed er ovre, for ligesom alle andre medier, har […]

Nyt

Seher Karakaplan: Det er nemt at være socialt og fagligt engageret på SDU

Anden version at Skaberstatens række af studenterportrætter, er et portræt af den 21-årige Seher, der læser statskundskab på 6. semester Er du fra Odense, eller tilflytter? Og hvis du er tilflytter, hvordan har det så været at flytte til byen? Jeg er fra Svendborg som ligger på det sydlige Fyn. Jeg har valgt ikke at […]

Nyt

Institutlederen vil styrke instituttets indentitet

Signe Phil-Tingvad har været ansat på SDU’s Institut for Statskundskab siden 2006, da hun blev ansat som Ph.d.-studerende. Siden har hun siddet i forvaltningsgruppen, været sektionsleder for samme gruppe og i mandags startede hun som institutleder. I den forbindelse satte Skaberstaten sig ned og snakkede med hende om hendes ambitioner for instituttet. Brænder for SDU […]

Nyt

Studenter-portræt: Casper tager livet på SDU med åben hånd

Casper Harild-Ankersen går på 2. semester, har fået 131 stemmer til et kommunalvalg og så er han tilflytter fra Sjælland. Som en del af en serie af studenter-portrætter der skal give mere lys på hvad det vil sige at studere statskundskab/samfundsfag på SDU, har Skaberstaten snakket med Casper om hvordan det er at skulle starte […]