Begivenheder

Faglig mentor-cafe tirsdag den 31/10 fra 14-16 i U74

Instituttet har endnu engang skabt et ny tilbud til de studerende. I starten af det nye semester er en gruppe ældre studerende, i samarbejde med studieleder Morten Kallestrup, gået sammen om at tilbyde især 1. semestersstuderende men også studerende på 3. semester en mulighed for at snakke om overgangen fra en ungdomsuddannelse til universitetet, karakterræs, den markant øgede læsemængde, metode 3-projektet eller lignende.

Projektet er startet, fordi vi selv kan huske, hvordan mange spørgsmål, der naturligt presser sig på i forbindelse med især studiestarten, kan virke malplacerede i forhold til de formelle vejledningsmuligheder, studerende på instituttet har. Vi har savnet et rum, hvor vi kunne opleve ikke at være alene om at synes, at læsemængden var overraskende og uoverskuelig stor, at professorerne var svære at forstå, eller at omfanget at metode 3-projektet var stort. For at imødegå dette, afholder de faglige mentorer i løbet af semestret tre caféer, hvor interesserede har mulighed for at kigge forbi med spørgsmål, usikkerheder, diskussionsemner eller blot for at få en hyggesnak med medstuderende.

Cafeerne er uformelle arrangementer. Vi har ikke tænkt os at holde oplæg eller kloge os på, hvordan netop du skal studere. I stedet er forhåbningen, at samtalerne vil flyde i små grupper eller i par. Vi står til rådighed, hvis du er interesseret i at høre, hvordan vi strukturerer vores hverdage eller skriver vores opgaver. Der er ingen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det kan også ses ved, at de faglige mentorer internt varierer meget: nogle læser hele pensum, andre læser næsten kun i forbindelse med eksamensperioderne; nogle er pendlere, andre er tilflyttere og endnu andre har boet i Odense hele deres liv.

Vi kommer alle sammen med forskellige baggrunde, så vi håber, at vi kan besvare netop dit spørgsmål. Har du ikke noget konkret spørgsmål, er du også meget velkommen til at lytte eller bare spise et stykke kage.

____________________________________________________________________________________________

Så er det igen tid til Agora!

Igen i år skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal stå for at arrangere Agora 18’. Agora er ikke en forening, men et udvalg som nedsættes af Sio’s koordineringsudvalg. Udvalget mødes gennem hele vinteren, inden Agora 18’ afholdes i April eller Maj.

Agora adskiller sig fra foreningerne ved, at der arbejdes intensivt på et arrangement gennem hele processen, hvilket giver en dybde i arbejdet, som er svær at finde andre steder. Der er ingen samtale eller ansøgningsproces, og udvalget starter sidst i Oktober med de indledende planlægninger.

Hvis du er nysgerrig for at høre mere, eller bare er klar til at gå i gang, så skriv til Sio-formand Tobias Fog eller tag en uforpligtende snak med ham i Agora. Billedet er fra Agora 17, hvor Mogens Lykketoft fortæller om FN’s 17 verdensmål under temaet ”Global challenges of tomorrow”.