Arbejdsmarked Faglighed Kandidatuddannelse Nyt Odense Speciale

SDU’s nye og reformerede kandidatuddannelse på Statskundskab

Af Marie-Louise Bruun Maaløe & Marlene Holgaard I kølvandet på flere års eksternt og internt udviklingsarbejde mellem arbejdsgivere, forskere, undervisere og studerende, har SDU lagt sig i selen og reformeret kandidaten i Statskundskab. Men hvad er det, den nye kandidat kan, som den gamle ikke kunne? Hvad kommer de nye ændringer reelt set til at betyde?  […]

Bachelorprojekt Speciale

Få trykt dit speciale og bachelorprojekt gratis

At printe flere kopier af sit speciale eller bachelorprojekt kan både være en besværlig og dyr affære. Men du kan spare besværet og pengene ved at få trykt din større opgaver på SDUs trykkeri. SDU´s interne trykkeri, Print & Sign, tilbyder dig, at du kan få trykt dit speciale eller bachelorprojekt i op 5 eksemplarer […]

Speciale

Speciale på 5 uger?

BOG: Hvorfor bruge flere måneder på ét speciale, når det kan klares på 5 uger? Bog giver dig råd og vejledning til en meget effektiv skriveproces til specialestuderende. Specialet – den store afsluttende opgave på ens kandidatuddannelse, der på 80 sider skal vise det bedste man kan.  LÆS flere artikler om “Speciale” Det kan være […]

Forskning Speciale

Søg speciale-stipendier til efterårssemesteret

Skal du skrive speciale til næste semester, så kan du søge om et stipendium, hvis du skriver indenfor reformer af velfærdsstaten.Forskningsprogrammet ’Reformer af velfærdsstatens institutioner’ udbyder et antal scholarstipendier til specialestuderende ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Stipendierne tildeles studerende, som skal skrive speciale i efterårssemesteret (med start 1. september 2015). Scholarstipendierne er tiltænkt særligt […]

Speciale

Hør om andres specialer

Rasmus Hvide Beim har skrevet speciale om dansk aktivisme i Arktis Ungdomsbureauet afholdte ved sidste Folkemødet en Specialesalon, hvor en masse dugfriske dimittender kunne fortælle om deres speciale til et bredt publikum.Årsagen til arrangementet var at der hvert år bliver afleveret omkring 15.000 specialer, men mange af dem bliver kun læst af vejleder og censor. Det synes […]

Peters mening Speciale

Speciale Cup 2015?

Peters mening: Statskundskab bør afholde en Speciale Cup ligesom der forleden blev afholdt Ph.d. Cup 2015. Det vil øge det faglige niveau og sætte fokus på god studenterforskning.  Forleden kunne man på DR se årets finale i Ph.d. Cup 2015 – hvor 8 Ph.d-studerende skulle præsentere deres forsknings-konklusioner så spændende, præcist og engagerende måde over for en dommerkomité […]

Fremdriftsreform Speciale

Lidt flere konsekvenser af Fremdriftsreform

Der kommer løbende nye ændringer af Statskundskab pga. Fremdriftsreformen – her er de nyeste. Der blev forleden afholdt et informationsmøde angående de ændringer som Fremdriftsreformen har for studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab. LÆS: Her er Fremdriftsreformens konsekvenser På mødet blev der gennemgået de konsekvenser, som Skaberstaten allerede har skrevet om, men der er også nye ting, som […]

Fremdriftsreform Speciale

1 års specialeperiode i Aarhus

Aarhus Universitet vil arbejde for, at studerende fremover skal bruge et helt år på at skrive speciale. Dermed går de mod sig selv, der ellers tidligere har forkortet specialetiden.  Det er ikke lang tid siden, at vi på Skaberstaten kunne skrive om, at Statskundskab på Aarhus Universitet har forkortet deres specialeperiode fra et halvt år […]

Speciale

Du kan kun se 7 ud af 37 specialer

Opgørelse fra Skaberstaten viser at kun 7 ud af de 37 specialer, som kandidatstuderende har afleveret de seneste 12 måneder er tilgængelige for andre studerende. Skaberstaten har tidligere skrevet om de 37 kandidatstuderende i Statskundskab, der det seneste år har afleveret deres speciale og færdiggjort deres kandidatstuderende.. LÆS: Her er det nyuddannet kandidater Studerende vælger selv […]

Hjælp Speciale

Sådan finder du tidligere specialer

Skaberstaten bringer dig her en guide til, hvordan du kan læse andre specialer, så du kan få inspiration til dit eget. Står man overfor at skrive speciale, eller det som i gamle dage hed kandidatafhandling, så kan det være en urolig fornemmelse. Fordi man har aldrig skrevet en så stor opgave, og hvordan skal man […]

Dimission Speciale

Her er det nyuddannet kandidater

30. april 2015 afholdes der dimission for de nyuddannet kandidater i Statskundskab. 37 studerende blev det seneste år færdig med deres kandidatuddannelse på Statskundskab. De er dermed gået fra studielivet til arbejdsmarked. 30. april afholdes traditionen tro dimission efterflugt af Institutsfesten, hvor det er muligt at fejre de dimitterede kandidater. Nyuddannet inviteres til kandidatbordKandidatklubben laver […]

Bachelorprojekt Peters mening Speciale

Studerendes forskning smides i skraldespaden

Bachelor og specialer er fyldt med ny og spændende viden, der bør bruges og deles – istedet for at blive smidt direkte i skraldespaden efter aflevering. Der bliver produceret rigtig meget viden af studerende på Statskundskab, men det virker direkte tumpet, at studerende bruger så meget tid og hårdt arbejde på at lave bachelorprojekt og […]